Go directly to content

VTT webinaari - Teollisen työn murros: Innostavia työtehtäviä ja työhyvinvointia digitalisaation avulla

Webinaarin tallenne nyt saatavilla.

Älykäs teknologia ja digitalisaatio muuttavat teollista työtä. Muutos tuo mukanaan haasteita, mutta myös paljon uusia mahdollisuuksia yrityksille. Jotta muutoksesta saadaan täysi hyöty irti, on teknologiaratkaisujen ohella mietittävä työn uudenlaista organisointia ja muutosten vaikutusta työhyvinvointiin

Sujuvasti toimivat ihminen-teknologia- tiimit, joissa hyödynnetään ihmisten yksilöllisiä vahvuuksia ja älykkään teknologian mahdollisuuksia, lisäävät sekä tuottavuutta että työhyvinvointia. ​


Webinaarin avainasiat:

  • Uuden teollisen työn visio 
  • Konkreettiset teolliset esimerkit onnistuneista ihmisen ja teknologian työnjaoista sekä työntekijöiden odotuksista. ​

 

Webinaarin ohjelma:

  •  Avaus - Johtava Tutkija Eija Kaasinen, VTT
  • Teollinen työ muuttuu - sujuvaa yhteistyötä ihminen-teknologia tiimeissä ​- Erikoistutkija Susanna Aromaa, VTT
  • Miten meni tänään töissä? Mittaustietoa työntekijälle työn sujuvuudesta ja omasta hyvinvoinnista ​- Tutkija Päivi Heikkilä, VTT
  • Teollisuustyöntekijöiden suhtautuminen digitalisaatioon myönteistä  
    -Tutkimuspäällikkö Anu-Hanna Anttila, Teollisuusliitto
  • Työskentelyn tulevaisuus, kuinka teknologia muuttaa kiinteistöpalvelualaa ​ - Head of Digital Excellence Jari Tiirikainen, ISS
  • Kysymykset ja keskustelu​

 

Uusi teollinen työ

 

Katso webinaarin tallenne

Puhujat

Eija Kaasinen

Eija Kaasinen

TkT Eija Kaasinen työskentelee VTT:llä johtavana tutkijana. Hänen tutkimuskohteenaan on teknologiaratkaisujen käyttökokemus ja hyväksyttävyys. Eija Kaasinen on tutkinut digitalisoituvan teollisuuden vaikutusta teollisuustyöhön, ja osallistunut kansainvälisessä yhteistyössä teollisuustyön muutosta kuvaavan Operaattori 4.0 konseptin kehittämiseen. Eija Kaasinen on yhdessä tutkimustiiminsä kanssa kehittänyt menetelmiä, joilla uusien teollisten työympäristöjen suunnittelun lähtökohdaksi otetaan sekä työhyvinvointi että tuottavuus.  

Linkedin»

email: eija.kaasinen@vtt.fi

 

Susanna Aromaa

Susanna Aromaa

TkT Susanna Aromaa on erikoistutkija VTT:llä tiimissä ”Human Factors and Service Engineering”. Hän on yhteissuunnitellut ja arvioinut uusien teknologioiden käyttöönottoa teollisissa työympäristöissä (esim. AR/VR). Tutkimusaiheena Aromaata kiinnostaa erityisesti uusien teknologioiden käyttökokemus ja ergonomia sekä se, että kehitettävistä ratkaisuista on hyötyä käyttäjilleen. 

Linkedin»

email: susanna.aromaa@vtt.fi

Päivi Heikkilä

Päivi Heikkilä

FT Päivi Heikkilä (psyk.) tutkii uusien digitaalisten ratkaisujen käyttömahdollisuuksia, hyväksyttävyyttä ja käyttökokemusta. Hän haluaa kehittää ihmislähtöisesti ja yhteiskehittämisen menetelmin ratkaisuja, jotka tukevat työntekijöiden hyvinvointia muuttuvassa työssä. 

Linkedin»

email: paivi.heikkila@vtt.fi

Anu-Hanna Anttila

Anu-Hanna Anttila

Dosentti Anu-Hanna Anttila on pitkän linjan työelämän tutkija. Anttila analysoi työmarkkinoiden ja työnteon muutoksia työkseen Suomen suurimman teollisuustyöläisten ammattiliiton tutkimuspäällikkönä. Ainutlaatuiset teollisuustyöntekijöiden työn arkea ja asenteita koskevat tutkimusaineistot kerätään jäsenkyselyjen avulla.  

Linkedin »

Jari Tiirikainen

Jari Tiirikainen

Jarin vastuualueelle kuuluvat ISS:n digitaaliset ratkaisut ja teknologian tuomien mahdollisuuksien selvittäminen ISS:lle.  ISS:llä teknologian ja digitalisaation tärkein tehtävä on auttaa ihmisiä, helpottaa kiireitä ja parantaa työn merkityksellisyyttä. Digital Excellencen tehtävä on tunnistaa sopivimmat ratkaisut ja teknologiat, joiden avulla tukea ISS:n liiketoimintoja tässä tavoitteessa. ​

Linkedin »